KROKODÝLIE CVIKY

Zmyslom týchto cvičení je rotácia chrbtice: postupnou zmenou polohy nôh sa stred rotácie posúva po chrbtici smerom nahor.

Tým sa uvoľňujú a naťahujú vždy nové snopce hlbokých chrbtových svalov. Nakoniec je precvičená celá chrbtica.